Laavut

Näköalalaavu

Harjulta

Näköalalaavulta avautuu nimen mukaisesti Harjureitin laajimmat näkymät. Tarkka katsoja näkee sieltä myös palan Säkylän Pyhäjärveä. Tämä harjualueen korkein kohta sijaitsee ”pikkulapin” korkeimmalla kohdalla Porsaanharjulla 143 m merenpinnasta. Suosittu käynti ja tulipaikka.

Klemelaavu

Klemelaavua ympäröi vanha, pitkään koskematta ollut harjumetsä. Paikka on rauhallinen, koska se on hieman reitistä ja hiihtoladusta sivussa.

Rajalaavu

Rajalaavu on suojaisa levähdys- ja yöpymispaikka, johon tuulet eivät sovi.

Juvankoskilaavu

Juvankoskilaavu on Toimintaloman ja Myllylähteen puolivälissä. Kun matkassa on pieniä lapsia niin heidän kanssaan voi lähteä tällekin reitinosalle koska siinä taukopaikkojen välimatkat ovat niin lyhyitä että matkasta selviää ilman ongelmia.

Kantolaavu

Kantolaavu on iso syksyllä 2010 tehty laavu, jossa on runsaasti istuma- ja pöytätilaa sekä hyvät tulipaikkalaitteet. Laavulle on helppo tulla autolla, koska se on aivan Säkyläntien varressa. Siitä voi lähteä niin Porsaanharjulle (2,6 km) kuin Myllylähteelle (1,6 km) tai tehdä eripituisia lenkkejä reitillä.

Turvekammi

Turvekammi on Myllylähteen valaistun polun varressa lehtometsän ja kuusikon siimeksessä. Pitkospuiden ja polun varrella on geologian, pohjaveden ja harjuluonnon havaintotauluja, Myllytuvan näyttely, toimiva lirikaivo sekä lähteen ylivirtaaman havaintokohde.

Turvekammi on hyvä taukopaikka mm. huonoilla ilmoilla. Siihen mahtuu kerralla noin 25 henkilöä. 50 metrin päässä kammista on toimiva lirikaivo, josta voi ympärivuotisesti tyydyttää puhtaan veden tarpeen.

Luppokota

Luppokota on 10 metrin korkuinen talvilämmin kota katoksineen ja kotasaunoineen. Sen takana olevassa lintutuvassa voit rauhassa tutustua – sateellakin – harjulinnustosta kertoviin havaintotauluihin.