Taukopaikat

Laavut ja Turvekammi on tehty yhteiseen käyttöön. Niissä on tulipaikka ja läheisyydessä puucee/ puuhuonerakennus, jossa on aina kuivaa polttopuuta. Näiden jokamiehen oikeuksilla toimivien kohteiden käyttäjien tulee viedä mukanaan  pois mm. sellaiset  pakkaukset, joita ei itse polttanut nuotiopaikassa. Pilaantuvia ruokajätteitä ei saa jättää alueelle muiden käyttäjien viihtyvyyttä pilaamaan. Kesäaikaisessa avotulenteossa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida viranomaisten kuivaan aikaan asiasta antamat varoitukset ja ehdottomat kiellot. Tulenteosta vastaa aina tulentekijä.