Reitistö ja lähtöpaikat

Reittikartta

Harjureitin reittikartta kuvana. Lataa PDF klikkaamalla.

Lataa reittikartta [pdf]

Reittivaihtoehtoja

Harjureitti koostuu useasta eri reitistä, joista kolmesta on laadittu reittiesitteet Outdoors Satakunta -sivustolle:

Isosuon reitti

Sivuharjun ja lähdeluonnon reitti

Pääharjun kierros

Kantolaavun lähtöpaikka

Säkyläntie 717, Oripää

Kantolaavu sijaitsee Toimintaloman tienhaaran kohdalla Säkylä-Loimaa tien varrella. Kantolaavu on iso syksyllä 2010 tehty laavu, jossa on runsaasti istuma ja pöytätilaa sekä hyvät tulipaikkalaitteet.

Vampulan Ulkoilumaja

Harjuntie 407, Säkylä

Vampulan Urheilijat ry:n ylläpitämä Ulkoilumaja. Ajo majalle kantatie 41 kautta Harjunkylän tienhaarasta tai maantie 213 kautta Juvankosken tienhaarasta.

Virttaan Erä-Veikkojen maja

Säkyläntie 215, 32560 Virttaa

Virttaan Erä-Veikkojen metsästysmaja. Lähestymiskartta.

Säkyläntien lähtöpaikka

Säkyläntie 161, Loimaa

Toimintaloman lähtöpaikka

”Vanhan tien” tienvarsipysäköinti

Toimintalomantie 2, Oripää

Säkylästä on matkaa 15 km ja Virttaan suunnasta tultaessa kantatie 41:ltä 7,2 km.

Myllylähteen lähtöpaikka

Myllylähteentie, Loimaa

Isosuon lähtöpaikka

Virttaantie 980, Säkylä

Toimintalomasta 1,5 km Säkylän suuntaan. Paikoitus on Säkylä-Loimaa tien 213 varressa. Talvisin paikoitusaluetta hoidetaan vasta sen jälkeen kun Isosuo on jäätynyt ja mahdollistanut hiihtoladun ajon suon ylitse.