Tiainen pöntöllä

Lähes jokaiselle suomalaiselle talitiainen on tuttu lintu. Se on elinympäristönsä suhteen vaatimaton ja siksi se on levinnyt koko maahamme. Pohjoisessa se on kuitenkin vähälukuinen ja löytyy sieltä yleensä vain asutusten läheisyydestä. Talvisin talitiainen on Suomessa lähes täysin riippuvainen asutuksesta ravinnon ja yöpymispaikkojen vuoksi. Yöpymispaikkoinaan talitiainen käyttää pönttöjä, puiden onkaloita ja rakennusten koloja. Pönttöjen asentaminen pihapiiriin onkin hyvin tärkeää siksi, että pesäpaikkojen lisäksi talitiaiset saavat hyviä yöpymispaikkoja.

Tiainen

Tiainen

Talitiaisen laulu on viime aikoina muuttunut perinteisestä titityystä tityyksi tai tiyyksi. Syyksi kerrotaan lisääntynyt melu ympäristössä. Lyhennetty laulu kuuluu paremmin ja näin lintu saa kuulutettua reviiriään pesimäaluettaan tehokkaammin.