Myllylähteen alue

Myllylähteen iltavalaistujen pitkospuiden ja polun varrella on lähdeluonnon ja pohjaveden havaintokohteita ja esittelytauluja. Tauluissa ja kohteissa tuodaan esiin niin lähdeluontoon liittyvää tyypillistä kasvistoa kuin alueen harvinaisuuksiakin.

Myllylähteen alueelta löydät mm. toimivan lirikaivon, lähteen ylivirtaaman havaintokohteen sekä Myllytuvan pohjaveden ja geologian näyttelyn.

Myllylähteellä pääset tutustumaan mittapatoon, jolla mitataan lähteestä purkautuvaa vesimäärää. Mittapadon lukema kirjataan säännöllisesti ylös. Virtaama ei kerro pelkästään lähteestä, vaan myös lähteen ympäristön pohjavesien pintojen tasosta ja sitä kautta sademääristä ja ihmisen toiminnasta alueella.