Reitin kunnostustyöt käyntiin.

Maanantaina 4.11.2019 on aloitettu laavujen uusiminen ja kunnostaminen sekä reittipohjien parantaminen. Työt sisältävät näköalalaavun ja sen vieressä sijaitsevan puuliiterin/käymälän uusimisen, sekä Kantolaavun, Juvankoskilaavun, Rajalaavun ja Klemelaavun korjaamisen. Laavujen kunnostamisen ohella reittiä parannetaan korjaamalla sivukaltevuuksia, poistamalla kiviä, tarkistamalla reitin leveyttä sekä hakettamalla reitti-uraa. Kunnostustöiden lisäksi reitillä uusitaan ja lisätään maaston opaskarttoja sekä alueelle opastavia liikennemerkkejä. Toteutettavat työt valmistunee vuoden loppuun mennessä.